ให้ OP Minecraft PE

ก่อนอื่นให้ทำการ stop ก่อน แล้วหลังจากปรับเสร็จแล้วค่อย start ใหม่

ไปที่ files => Config Files

ไปที่ Operation

เขียนขื่อคนที่จะให้ op แล้วกด Save

เมื่อใส่ชื่อ op เรียบร้อยแล้ว กด save แล้ว ก็กด restart เพื่อรันเซิร์ฟใหม่ได้เลยครับ


เชก Console ว่าแจ้ง error หรือปลั๊กอินตัวไหนบักไหม
เชกแบบนี้ครับ

รูป Console แสดงการรันเซิร์ฟ PE

เซิร์ฟรันได้ปกติ ขอให้สนุกกับ Minecraft PE ครับ