วิธีเปลี่ยนชื่อเซิฟ PE ใน Multicraft

วิธีเปลี่ยนชื่อเซิฟ PE ใน Multicraft

1.เข้าเว็บคุมเซิฟแล้วหยุดเซิฟ จากนั้นเข้ามาแล้วให้คลิก “Files >> FTP File Access” แล้วใส่รหัสเข้าไปแล้วกด Login


2.มองหาไฟล์ชื่อ server.properties แล้วคลิก Edit

3.แก้ไขชื่อเซิฟหลังคำว่า motd=(พิมชื่อเซิฟลงไป) เสร็จแล้วกดปุ่ม save

4.เสร็จแล้วออกมาแล้วรีเซิฟ 1 ครั้ง