DNS Servers ของ VPS HiSpeed

นี่คือ DNS servers ของเรา:

ns1.vpshispeed.com 103.13.228.12
ns2.vpshispeed.com 103.13.228.13

เรายังมี:
ns3.vpshispeed.com 178.21.118.79 ซึ่งมีไว้สำหรับการซ่อมบำรุงโฮสต์เนมของลูกค้าเท่านั้น กรุณาอย่านำไปใช้ทำอย่างอื่น