เปลี่ยน port 22 SSH Linux

โดยค่าเริ่มต้น port sssh คือ 22 นะครับ แนะนำให้เปลี่ยน ssh port เป็นตัวเลขอื่นนะครับ

วิธีทำ

แก้ไขไฟล์ /etc/ssh/sshd_config

แก้ #port=22 เป็น port=ตัวเลขที่เราต้องการ เช่น 249 122 433 เป็นต้น (เอา # หน้าออกด้วยนะครับ)

จากนั้นทำการ restart service sshd แบบนี้นะครับ
# service sshd restart

แค่นี้เวลาเข้า ssh ก็ให้ใส่ port ตามที่เราได้แก้ไปนะครับ