เข้า URL ของ VPS ไม่ได้

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหา URL ของคุณได้เช่น (vpsxxx.vpshispeed.com)
นั่นเป็นเพราะลูกค้ายังไม่ได้ตรวจสอบ VPS Control Panel ของลูกค้า

ทำตามคำแนะนำที่ บทความ “Control Panel” และเลือก VPS ของฉัน รายการการเข้าสู่ DNS จะถูกจัดทำขึ้นทันที
แนะนำให้ทำการล้างรายการ DNS ปัจจุบันของลูกค้าก่อน จากนั้นให้ลองใหม่ (ใน วินโดว์: ‘ipconfig /flushdns’)