การกู้ข้อมูล

คำเตือน ! เมื่อกู้ข้อมูลสำรองแล้ว ข้อมูลก่อนหน้านี้จะหายไป!

หากลูกค้าต้องการกู้ข้อมูล กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ support@vpshispeed.com

ในอนาคตอันใกล้ การกู้คืนข้อมูลสำรองจะอยู่ใน Control Panel VPS ของคุณ