ติดตั้ง WordPress ใน DirectAdmin

เมื่อเรามี Directadmin แล้ว ถ้าจะลง WordPress
ก็สามารถทำการคลิกติดตั้งผ่าน DirectAdmin ได้เลยครับ
ตัวอย่างตามรูปเลยครับ

จากนั้นเลือก WordPress ครับ

คลิก install this application

ทำการเลือก directory ที่ต้องการลง

WordPress จะถูกติดตั้งและรอสักพักก็จะเสร็จพร้อมใช้งานครับ