คู่มือใช้งาน VPS WordPress Control Panel

VPS WordPress คือ Control panel ในการจัดการเว็ปไซต์รูปแบบหนึ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยเราสามารถติดตั้งเง็ปไซต์ WordPress ผ่าน Control Panel นี้ในไม่กี่คลิก

หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับเมลการสั่งซื้อและข้อมูลการเข้าสู่ Control Panel แบบในรูป


ข้อมูล WordPress Panel จะอยู่ในเมล VPS WordPress details.