คู่มือใช้งาน VPS WordPress Control Panel

VPS WordPress คือ Control panel ในการจัดการเว็ปไซต์รูปแบบหนึ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยเราสามารถติดตั้งเง็ปไซต์ WordPress ผ่าน Control Panel นี้ในไม่กี่คลิก

หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับเมลการสั่งซื้อและข้อมูลการเข้าสู่ Control Panel แบบในรูป


ข้อมูล WordPress Panel จะอยู่ในเมล VPS WordPress details.

 

หลังจากได้รับเมลดังกล่าวแล้วระบบจะติดตั้งและตั้งค่า VPS WordPress ให้เองอัตโนมัต จะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 45-60 นาทที โดยสามารถเชกได้จากการเข้า url เพื่อ login panel ถ้าขึ้นให้เข้าระบบแล้ว แสดงว่าทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้ว