ติดต่อเรา

ยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดครับ
Email โทร 093 173 0181

สำนักงาน

บริษัท คลาวด์ โฮสติ้ง จำกัด

25/1 หมู่ 2 ตำบลป่าบง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Data Center

ชั้น 4 ตึก CAT Telecom

72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 10500

สำนักงาน

บริษัท คลาวด์ โฮสติ้ง จำกัด 25/1 หมู่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50140

Data Center

ชั้น 4 ตึก CAT Telecom 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

ติดต่อเรา